Resurserna

Datamängderna på svenska kan laddas ned via länken i tabellen nedan.
Extraktionen bygger på en dump av svenska Wikipedia som laddats ned 1:a januari 2015.

DATAMÄNGD TRIPLAR NEDLADDNING
Wikipediamallar 5,979,125 ttl.gz
Relationsdefinitioner från faktarutor (s.k. infoboxes) 18,526 ttl.gz
Länkar mellan språk 7,651,837 ttl.gz
Länkar från Wikipedia 12,971,022 ttl.gz
Typer av instanser 4,537,660 ttl.gz
Kategorier från Wikipedia 5,550,909 ttl.gz
Uppdateringar 3,567,614 ttl.gz
Taxonomi av kategorier 992,174 ttl.gz
Externa länkar 440,784 ttl.gz
Omdirigeringar 1,297,992 ttl.gz
Resursnamn 3,242,757 ttl.gz
Interna länkar 41,167,967 ttl.gz
Kategorinamn 287,191 ttl.gz
Sididentifierare 3,567,614 ttl.gz
Revisionsidentifierare 3,567,614 ttl.gz
Specifika relationer baserat på mappningar 2,572 ttl.gz
Ursprungliga relationer 29,718,274 ttl.gz
Mappade relationer 4,119,795 ttl.gz